นโยบายในการจัดทำเว็บไซต์นี้

มีเป้าหมายหลัก( Primary Objective) คือ

-. เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนตัว เอาไว้อ้างอิง หรือ ศึกษาเวลาต้องการหาข้อมูลหรือ อื่นๆ

มีเป้าหมายรอง (Secondary Objective) คือ

-. ใ้ห้คนที่ใฝ่รู้ และต้องการศึกษาในเรื่องที่เว็บนี้จัดทำอยู่ ได้ประโยชน์จากการเข้ามาอ่าน และศึกษา เพื่อจะเอาไปเป็นเครื่องมือในการประกอบภารกิจได้ดียิ่งขึ้น

มีเป้าหมายพิเศษ (Special Objective) คือ

-. หาอะไรขายในเว็บ เผื่อมีคนเข้ามาซื้อจะได้เป็นค่าใช้จ่าย เช่าเว็บ และหาข้อมูลต่อไป (ปกติข้อมูลเนี่ย ส่วนหนึ่งต้องจ่ายเงิน ค่าสมาชิกเพื่อจะได้ข้อมูลมาแปล หรือเรียบเรียงให้อ่านกัน)

มีตัวชี้ความล้มเหลวภารกิจ คือ

-. มีคนพยายามก้อปปี้ข้อมูลไปยัดใส่เว็บตัวเอง หรือ Blog ต่างๆ เพื่อสร้างชื่อให้ตัวเอง
-. มีคนพยายามลอกเอาไปส่งงาน โดยไม่ต้องทำอะไรเลย

----------[ END OF LINE ]---------------

 

--==[ BACK ]==--
( c ) 2002 - 2006 Drafo Co.,Ltd..
All Right Reserved & FedLaws Enforced.